Mødedato: 31-10-2001

Erklæring om ikke-indgreb til NTR-mærkning af imprægneret træ

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte den 9. oktober 2001 i medfør af konkurrencelovens § 9 en erklæring om ikke-indgreb til anvendelse af NTR-mærk-ning af imprægneret træ. Aftaler eller vedtagelser om anvendelse af fælles tekniske standarder og om anvendelse af fælles kvalitetsmærkning kunne være omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. Konkurrenceredegørelse 2000, kap. 6, hvis de ikke opfyldte betingelser om bl.a. at være åbne for alle virksomheder, herunder også udenlandske, der opfyldte saglige og objektive kriterier.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Træ

Samhandeler

Ikke angivet