Mødedato: 08-07-2022

Erhvervsinvest IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Admenta Danmark ApS, inkl. Tjellesen Max Jenne A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Erhvervsinvest IV K/S erhverver 100 pct. af aktierne i og dermed enekontrol over Admenta Danmark ApS (herefter ”Admenta”). Admenta er et holdingselskab, som direkte ejer alle aktierne i A/S Tødin (ReaMed A/S) og Tjellesen Max Jenne A/S. Tjellesen Max Jenne A/S ejer 10 % af selskabet DLI Market Intelligence ApS. Admenta og dets datterselskaber er aktive inden for engrossalg af medicinalprodukter og relaterede produkter i Danmark. Selskaberne har hovedkvarter i Høje Taastrup. Admenta og dets datterselskaber distribuerer hovedsageligt produkter til danske apoteker og i begrænset omfang til andre kundesegmenter såsom hospitaler, kommuner og private kunder i Danmark. Erhvervsinvest IV er en kapitalfond med fokus på investeringer i små og mellemstore virksomheder. Erhvervsinvest IV er en del af Erhvervsinvest, som består af tre aktive investeringsfonde med porteføljeselskaber i Danmark. Ingen af porteføljeselskaberne i de tre fonde er ifølge parterne aktive på markedet for engrossalg af medicinalprodukter eller på relaterede markeder. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant