Mødedato: 05-02-1998

Erhvervs- og Boligudlejning v/Elin og André Parkø ctr. Konkurrencestyrelsen

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen en klage over Post Danmarks vilkår for udbringning af breve og pakker, idet styrelsen fandt, at administrationen af erhvervskundebegrebet skete på en saglig, rimelig og objektiv måde, der samlet set var i overensstemmelse med konkurrencelovens bestemmelser. En kunde havde klaget over ikke at blive anset som erhvervskunde, og som følge heraf at være genstand for ringere vilkår end konkurrenter, der havde opnået sådan status. Ankenævnet ophævede dog hele opgørelsen, da den fandt, at den omtvistede konflikt vedrørte et spørgsmål indenfor det befordringspligtige område. Konkurrenceloven gjaldt således slet ikke.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

KL § 2

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej