Mødedato: 04-09-2016

EQT VIs erhvervelse af fælleskontrol over Nordic Aviation Capital

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem EQT VI Limited og Nordic Aviation Capital A/S. Transaktionen vedrører EQT VI’s erhvervelse af fælleskontrol over Nordic Aviation Capital. Nordic Aviation Capital A/S er aktiv inden for leasing af kommercielle fly. EQT VI Limited er en kapitalfond (stiftet i 2011), der indgår i gruppen af EQT-fonde. EQT-gruppens fonde ejer en række porteføljeselskaber. Ingen af disse selskaber er forud for fusionen aktive inden for samme marked som Nordic Aviation Capital A/S eller på markeder i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant