Mødedato: 24-07-2015

EQT VI Limiteds køb af HC TopCo A/S, herunder HusCompagniet A/S og Lejlighedskompagniet A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem EQT VI Limited og HC TopCo A/S. Transaktionen angår EQT VI’s erhvervelse (gennem Diego HC A/S) af enekontrol i HC TopCo A/S. EQT VI Limited blev stiftet i 2011 og foretager investeringer primært i Nordeuropa. EQT VI Limited indgår i gruppen af EQT inveteringsfonde, som er rådgivet af investeringsrådgiveren EQT Partners AB, dens filialer og dens partnere. HC TopCo A/S ejer LejlighedsCompagniet A/S og HusComapgniet A/S. Disse selskaber bygger nøglefærdige typehuse og etageejendomme i Danmark og i de senere år også Sverige og Tyskland. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant