Mødedato: 03-02-2017

EQT Infrastructure III SCSP’s erhvervelse af enekontrol over GlobalConnect A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem kapitalfonden EQT Infrastructure III SCSP og GlobalConnect A/S. Fusionen indebærer, at fonden EQT Infrastructure III SCSP gennem sit datterselskab Skynet Invest ApS erhverver 100 pct. af aktierne i GlobalConnect A/S, hvilket giver EQT Infrastructure III SCSP enekontrol over GlobalConnect A/S. Fusionen indebærer videre, at den ene af sælgerne, Zibra A/S, gennem sit investeringsselskab, Zibra Invest I ApS, samtidig erhverver 20 pct. af aktierne i Skynet Invest Holding A/S, som ejer 100 pct. af Skynet Invest ApS. De to transaktioner er begge omfattet af fusionsaftalen og gennemføres samtidig ved fusionens closing. GlobalConnect A/S driver virksomhed inden for digital infrastruktur og telekommunikation. GlobalConnect A/S leverer navnlig fiber og transmissionsydelser og ejer et 12.500 km højhastighedsfibernet installeret i Danmark og Nordtyskland. GlobalConnect A/S leverer derudover serviceydelser inden for drift af datacentre, outsourcing og cloud-løsninger. EQT Infrastructure III SCSP er en kapitalfond, der er en del af EQTgruppen, som på nuværende tidspunkt består af 21 fonde med porteføljeselskaber i Europa, Asien og USA. Formålet med EQT Infrastructure III SCSP er at foretage investeringer i blandt andet infrastrukturvirksomheder i Nordeuropa. De andre kapitalfonde i EQT-gruppen ejer en række porteføljeselskaber, og nogle af disse selskaber opererer på et foregående eller efterfølgende led i forhold til en række af de markeder, hvor ClobalConnect A/S opererer. Fusionen blev herefter godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Infrastruktur og telekommunikation