Mødedato: 10-01-2017

Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S. Fusionen omfattede to forbudne transaktioner, der dog blev betragtet og behandlet som en enkelt fusion. Endvidere var sagen henvist, jf. telelovens § 51a (sektorspecifik fusionskontrol). Den ene transaktion omfattede, at Verdo Tele A/S erhvervede en række kunder fra Stofa A/S, og den anden medførte, at Eniig Fiber A/S erhvervede enekontrol med en mindre del af Verdo Tele A/S’ fiberbaserede elektroniske kommunikationsnet samt kunderne erhvervet fra Stofa A/S. Eniig Fiber A/S opnåede efter overdragelsen ikke kontrol med den resterende del af Verdo Tele A/S. Eniig Fiber A/S er en del af Eniig-koncernen, som har aktiviteter inden for fiberoptisk internet, el- og varmeforsyning, energisalg og andre energirelaterede aktiviteter. Eniig Fiber A/S beskæftiger sig derudover med etablering og drift af kommunikationsinfrastruktur og leverer tv og andre teleindholdstjenester. Eniig Fiber A/S udbyder Waoo-produkter inden for tv, internet og telefoni samt højhastighedsinternet til erhvervsdrivende gennem Nianet. Verdo Tele A/S er en del af Verdo-koncernen, som har aktiviteter inden for fiberoptisk internet, el- og varmeforsyning, energisalg, og andre energirelaterede aktiviteter. Stofa ejer derudover 25 % af Verdo Tele A/S. Verdo Tele A/S beskæftiger sig med etablering og drift af kommunikationsinfrastruktur og leverer i begrænset omfang også højhastighedsinternet til erhvervsdrivende gennem Nianet. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant