Mødedato: 25-06-2019

Eniig a.m.b.a og SE a.m.b.a

Resumé

Transaktion indebærer, at Eniig- og SE-koncernerne fusionerer, og omdøbes til Norlys a.m.b.a. SE a.m.b.a. er et sydjysk andelsselskab, der leverer blandt andet tv til danske forbrugere — enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa A/S og Boxer TV A/S. Eniig a.m.b.a. er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation gennem selskabet Eniig Fiber A/S, som også ejer 27,89 pct. af aktierne i Waoo A/S. Waoo leverer bredbånd eller tv til forbrugere. Eniig Fiber ejer desuden selskabet OpenNet A/S. Som led i fusionskontrollen blev der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. KFST fandt, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net). Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset. Desuden fandt styrelsen at fusionen indebar risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde. Konkurrencerådet godkendte fusionen mod tilsagn om, at a) Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere, og b) der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys samt c) en række yderligere, men indtil videre fortrolige, tiltag.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Samhandeler

Ikke relevant