Mødedato: 30-01-2008

Engrospriserne på nummerportering sættes ned

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en brancheaftale om at eksklusivt brug af et enkelt firma, OCH, til nummerportering samt fastsættelse af prisen for nummerportering var i strid med konkurrencelovens § 6. Dog fandtes aftalen om ekslusiv brug af et enkelt firma velbegrundet i et effektivitetshensyn, hvorfor denne bestemmelse blev fritaget fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 2. Branchforeningen meddelte Konkurrencestyrelsen, at fastprisaftalen ville bortfalde med øjeblikkelig virkning. Rådet er opmærksom på, atOCH indtager en domminerende stilling på markedet, hvorfor dens prisfastsættelse vil kunne rammes af forbuddet imod misbrug af domminerende stilling. OCH satte derfor priserne på nummerportering ned med tilbagevirkende kraft, og ville orientere styrelsen om muligheden for yderligere prisnedsættelse.