Mødedato: 20-02-2019

Energinets erhvervelse af enekontrollen over HMN GasNet P/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Energinet og HMN GasNet P/S. Energinet erhverver ved transaktionen samtlige aktier i HMN GasNet P/S og opnår derved enekontrol over selskabet. HMN GasNet P/S ejer og driver gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. HMN GasNet P/S’ gasdistributionsnet dækker Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, som ejes på statens vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant