Mødedato: 23-06-2016

Energi-Midt Holding a.m.b.a. og HEF Himmerlands Elforsyning a.m.b.a.

Resumé

Ved en fusion mellem EnergiMidt og HEF blev de to selskaber samlet i et fælles selskab, EnergiMidt Holding a.m.b.a. med de tidligere HEF-andelshaverskab som andelshaverne heri. Begge selskaber var aktive indenfor forskellige elforsyningsaktiviteter, herunder rådgivning samt aktiviteter inden for drift af fibernet. Som følge heraf var der en række horisontale overlap indenfor 1) energitekniske ydelser, 2) distribution af el, 3) detailsalg af el, 4) detaildistribution af bredbånd, 5) engrossalg af bredbånd, 6) fastnettelefoni, 7) distribution af tv-kanaler og 8) energirådgivning og aktørydelser vedrørende energibesparelser. For så vidt angår en række af disse markeder fandt KFST, at parternes samlede markedsandele enten lå under 15 pct eller kun havde begrænset overlap. På øvrige markeder fandt KFST, at der ikke var risiko for hverken ensidige og koordinerede virkninger ved fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant