Mødedato: 20-11-2007

Energi Danmark A/S m.fl mod DONG

Resumé

Konkurrencerådet havde i en række sager (Elsam I, II og III) fundet, at energiselskabet Elsam (Nu DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling til at opkræve overpriser. 1.054 virksomheder, der på forskelligvis var ofre herfor, ønskede efterfølgende erstatning ved Sø & Handelsretten. Konkurrencerådets oprindelige afgørelser blev dog underkendt bl.a. ved Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018. Retten skulle derfor i første omgang tage stilling til, hvorvidt behandlingen af erstatningssagen kunne fortsætte, evt. med forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen som ønsket af sagsøger, herefter hvordan erstatningssagen skulle afgøres. Sø & Handelsretten fandt ikke anledning til at realitetsfremme sagen, idet den underliggende konflikt mellem parterne måtte antages at være endelig afgjort ved Vestre Landsrets dom. Til støtte herfor henviste Sø & Handelsretten navnlig til, at sagsøgerne havde biinterverneret i hovedsagen, herunder afgivet ganske omfattende partsindlæg samt optrådt samlet og ved de samme advokater. Sø & Handelsretten fandt derfor, at der var afgivet proceserklæring om, at sagen skulle afgøres sammen med hovedsagen, hvorfor sagsøgerne ikke kunne støtte deres krav på nye faktiske omstændigheder og juridiske synspunkter. Retten frifandt herefter DONG og fandt ikke anledning til at tage stilling til sagsøgernes øvrige synspunkter. Sagen blev anket og i september 2021 fastslog landsretten, at sagen godt kunne fortsætte, idet Vestre Landsretsdom ikke havde fastslået, at priserne var lovlige, men alene at Konkurrencerådet ikke havde dokumenteret at de var ulovlige. Sagen blev derfor sendt retur til Sø & Handelsretten. I MAR 2023 afviste Sø & Handelsretten, at det var relevant at foreligge spørgsmål for EU Domstolen om fortolkning af Banasagen.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

frifundet

Opfølgninger

Anket?