Mødedato: 26-02-2021

Enemærke & Petersen A/S’ erhvervelse af Raunstrup A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at Enemærke & Petersen a/s erhverver 100% af aktiekapitalen i Raunstrup A/S. Dermed opnår Enemærke & Petersen a/s enekontrol over Raunstrup A/S. Enemærke & Petersen a/s er en dansk entreprenørvirksomhed, der beskæftiger sig med renovering af bl.a. almene boliger, skoler, hospitaler, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger, samt nybyggeri af bl.a. offentlige institutioner og erhverv samt mindre entrepriser. Enemærke & Petersen a/s indgår i MT Højgaard koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen a/s, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i Danmark og har endvidere fokuserede aktiviteter i udvalgte lande. Raunstrup A/S er en entreprenør- og tømrervirksomhed, som udfører totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser. Raunstrup A/S er desuden aktiv inden for bygnings- og skadeservice. Raunstrup A/S er primært aktiv i Jylland. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ej relevant