Mødedato: 20-09-2022

EMIF Egypt Logistics ApS og Hassan Allam Utilities B.V’s erhvervelse af fælles kontrol over Cairo Airport Cargo Company S.A.E.

Resumé

Med transaktionen vil A.P. Møller Capital (‘APMC’) gennem datterselskabet EMIF Egypt Logistics sammen med HAU gennem holdingselskabet HAU Logistics B.V. erhverve fælles kontrol over CACC. EMIF Egypt Logistics er et 100 pct. ejet datterselskab af en fond, som er kontrolleret af APMC, hvis indirekte ejer er A.P. Møller Holding A/S, som er moderselskabet for A.P. Møller-koncernen. HAU er et investerings- og udviklingsselskab inden for grøn energi, logistik og social infrastruktur, der opererer i Egypten og omkringliggende region. HAU er indirekte ejet af Hassan Allam Holding S.A.E., som er en af de største privatejede virksomheder i Egypten og Mellemøsten/Nordafrika-regionen. CACC er en egyptisk leverandør af cargo services (godshåndtering) til flyselskaber, globale speditører og multinationale kunder. CACC opererer ud fra en af de største fragtfaciliteter i Afrika og Mellemøsten med base i Cairo International Airport. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant