Mødedato: 29-08-2006

Ementor ASA overtager Atea Holding AB

Resumé

Sagen vedrører Ementor ASA’s overtagelse af aktier i Atea Holding AB fra henholdsvis 3i-gruppen, WM-data AB og ”Management”. Efter overtagelsen ejede Ementor 100 pct. af aktierne i Atea. Ementor ASA (herefter ”Ementor”) og Atea Holding AB (herefter ”Atea”) er begge aktive inden for IT-sektoren med fortrinsvist videresalg af IT-produkter til kommercielle slutkunder. Parterne har begge datterselskaber i Danmark, Sverige, Norge og Finland. I Danmark udøver Ementor bl.a. sine aktiviteter gennem Topnordic A/S. Ementor blev efter fusionen klart den største forhandler af IT-produkter på det danske marked. Dette ville især gøre sig gældende på delmarkedet for IT-hardware. Dog var det styrelsens vurdering, at overtagelsen – trods en større markedsandel – ikke ville føre til, at fusionen hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling for Ementor. På baggrund af ovenstående godkendte styrelsen fusionen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 2, 1. pkt

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Salg af IT-hardware og IT-software til kommercielle slutkunder og offentlige myndigheder.