Mødedato: 07-12-2022

Emagine Consulting A/S’ erhvervelse af enekontrol over Peak Consulting Group A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at emagine erhverver enekontrol over Peak, da emagine erhverver 95 pct. af aktierne i Peak. Peak er en konsulentvirksomhed, der er aktiv på markedet for it-konsulentydelser. Peak tilbyder en bred vifte af it-konsulentydelser, herunder styring samt ledelse af strategiske projekter og forretningstransformationer. Peak har hovedsæde i København, men er også aktiv i Norge. emagine er en forretnings- og it-konsulentvirksomhed, der er specialiseret i at matche forretnings- og it-konsulenter med eksterne virksomheder. emagine har særlig fokus på at yde rådgivning vedrørende it-relaterede problemstillinger, men tilbyder også andre typer af konsulentrådgivning. emagine har hovedsæde i København og har afdelinger og datterselskaber i Aarhus, Aalborg, Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Irland, Frankrig, Portugal og Indien. emagine er ejet af Axcel VI, som er en af Axcel-fondene. Axcel-fondene har investeret i flere danske virksomheder med aktivitet i Danmark, bl.a. ITM8 Topco ApS (”ITM8”), som også har aktiviteter inden for it-services og it-konsulentydelser. ITM8 ejer virksomhederne IT Relation A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Improsec A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S, Cloud Teams ApS, Copenhagen Software A/S, IT Relation Philippines Inc., AddPro AB, Systemcenter A/S, Profacto A/S, System Gruppen A/S og Cenvation ApS. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant