Mødedato: 26-04-2006

Elsam og Danske Halmleverandørers aftale om licitationsbetingelser

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt en standardaftale mellem Elsam og Danske Halmleverandører, om hvorledes Elsam skulle indkøbe halm, betænkelig. Betænkelighederne var begrundet i, at der på markedet var få store indkøbere, hvorfor der kunne opstå købermagt. Aftalen skulle fungere som en “code of conduct” ved indkøb af halm. Styrelsen var tilfreds med aftalen, men ytrede, at det var uhensigtsmæssigt at ikke al indkøb skulle i licitation, og at der var for vage beskrivelser i aftalen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ikke angivet

Brancher

Energimarkedet

Samhandeler

Nej

Metoder

Udbuds, og efterspørgselsessubstitution

Produktmarkeder

køb og salg af halm