Mødedato: 13-07-2016

Elkjøp Nordic AS’s erhvervelse af 10 Fona-butikker

Resumé

Sagen vedrører Elkjøp Nordic AS’ erhbervelse af enekontrol med resterne af Fona-kæden. Oprindeligt bestod denne af 56 elektronikbutikker, men efter betalingsstandsning var 46 heraf lukket, mens de sidste 10 blev overtaget af Elkjøp. Elkjøp Nordic AS var et norsk selskab, der drev en kæde af 30 elektronikbutikker i Danmark under navnet “Elgiganten”. Fona-butikkerne var aktive inden for markederne for salg af “brown goods” (lyd- og billedeudstyr samt film og musik), salg af mindre elektriske varer (“SDA”, kaffemaskiner, barbermaskiner mv.), salg af computere og kommunikationsudstyr. Elkjøp var aktiv inden for de samme segmenter, idet man tillige havde (begrænset) salg af køkkener. Begge var endvidere geogafisk spredt over hele landet. KFST fandt derfor et horisontalt overlap på markedet for detailsalg af elektriske varer samt en vertikal forbindelse mellem engrossalg af elektriske varer, hvor Elkjøp var aktiv, og detailsalg af elektriske varer, hvor både Elgiganten og Fona var aktiv. I forbindelse med den materielle vurdering af fusionen havde de anmeldende partere gjort et “failing firm defence” gældende, da det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie var, at også de sidste 10 Fona butikker lukkede. KFST tog ikke stilling hertil, da fusionen i øvrigt ikke gav anledning til konkurrenceproblemer. Bl.a. kunne KFST henvise til, at på et marked for brown goods i Danmark havde Elgiganten og Fona-10 i 2015 markedsandele på henholdsvis [20-30] pct. og [5-10] pct. målt i omsætning, hvilket post-fusion ville medføre en relativt moderat forøgelse med [5-10] pct. point. Endvidere indikerede markedsundersøgelsen, at parterne ikke var nære konkurrenter. KFST vurderede også mere snævre markedsafgrænsninger, hvor der blev segmenteret på salgskanaler og lokal geografi. Ingen af disse gav dog anledning til bekymringer. Fx var der altid mindst fem konkurrerende forhandlere indenfor en radius af 4 km. Udover ensidige virkninger vurderede KFST risikoen for koordinerede virkninger, hvilket dog kunne afvises. I forhold til de vertikale virkninger var der hverken risiko for input eller kundeafskræmning. KFST godkendte derfor fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Elektronik

Samhandeler

Ikke relevant