Mødedato: 28-04-1999

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

Resumé

Ved Konkurrencerådets genvurdering af Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO’s nye tilbudsregler i henhold til en meldeordning fandt rådet, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, på betingelse af at anmeldelse af licitationsbud ikke måtte ske før licitationspunktet, og at den forudgående anmeldelse af underhåndsbud reduceredes til maksimalt 2 arbejdsdage for afgivelse. Ankenævnet ophævet vilkåret i Konkurrencerådets afgørelse af 28. april 1999 om, at anmeldelse af licitationsbud ikke måtte ske før licitationstidspunktet. Konkurrenceankenævnets formand tillagde i medfør af konkurrencelovens § 20, stk. 4, klagen opsættende virkning i en måned. I en senere sag (18/12-2013) synes styrelsen at have strammet vurderingen, idet en lignende meldeordning ikke kunne fritages.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Elinstallation

Samhandeler

Ikke angivet