Mødedato: 31-01-2001

Eldorado A/S leveringsnægtelse til internetdyrehandel – §11

Resumé

Sagen vedrørte Eldorado A/S’ leveringsnægtelse til internetdyrehandel. Styrelsen modtog således en klage over, at Eldorado A/S ikke ønskede at levere varer til klagers internetdyrehandel pga. manglende opfyldelse af Eldorado A/S’ krav om “fysisk” forretning og minimumssortiment. Eldorado afviste dog dette og erklærede sig i øvrigt villige til at kigge på situationen igen. KFST kunne ikke afvise, at Eldorado var dominerende, men mente ikke, at der forelå et misbrug. Styrelsen meddelte klageren, at man ikke agtede at foretage sig yderligere overfor Eldorado.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Kæledyr

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet