Mødedato: 01-01-2000

El-kartellet

Resumé

Styrelsen afgav en kort status for El-kartellet, hvor 204 virksomheder havde koordineret priser og fordeling af opgaver og samlet pådømt bøder på DKK 25,6 millioner for budkoordinering.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Skadesteorier

Budkoordinering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant