Mødedato: 27-10-1999

EKKO’s klage over diskriminerende fragttillæg

Resumé

På baggrund af en klage fra en konkurrent, fandt Konkurrencestyrelsen anledning til at undersøge en sag vedrørende en samordnet praksis imellem Miele A/S, Blomerg a/s, Elelctrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S om oprkævning af omkostningstillæg ved levering af varer til virksomheder udenfor kædesamarbejdet FEHA. Konkurrencestyrelsen fandt, at det ekstra omkostningstillæg kunder udenfor FEHA-samarbejde blev opkrævet pr. leveret enhed, havde til formål og følge, at begrænse konkurrence, og selskaberne blev derfor påbudt, at bringe den samordnede praksis til ophør. To efterfølgende erstatningssager (3/10-02 og 15/10-04).

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1 og 3, og §6, stk. 2, nr. 4

Brancher

Hårde hvidevarer

Samhandeler

Ikke angivet

Produktmarkeder

Store hårde hvidevareprodukter - køl og frys, komfur og emhætte samt opvask, tumbler og vask.; Opdelt i en række delmarkeder