Mødedato: 05-07-2022

Ejner Hessel A/S’ overtagelse af aktiviteter fra Mercedes-Benz CPH A/S og Mercedes-Benz Danmark A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at EH gennem to aktivoverdragelsesaftaler erhverver enekontrol over i) MB DK’ aktiviteter vedrørende den af MB DK’s hidtil drevne grossistvirksomhed med import og engrosdistribution af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog og originale reservedele hertil, herunder administration af “centrale serviceaftaler”, samt ii) MB CPH’s hidtil drevne detailvirksomhed i Hillerød og Greve med detailsalg af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog samt formidling af “centrale serviceaftaler” i forbindelse med salg af nye lastbiler

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen