Mødedato: 21-06-2000

EjendomsAvisens annonceaftaler

Resumé

På baggrund af en klage foretog Konkurrencestyrelsen et kontrolbesøg hos EjendomsAvisen, Jyllands-Posten og en række større ejendomsmæglere i Århusområdet. Under kontrolbesøget fandt styrelsen 87 aftaler mellem EjendomsAvisen og forskellige ejendomsmæglerkæder, som styrelsen fandt at virke afskærmende for markedet og derfor i strid med KL § 6, stk. 1. Aftalerne kunne opdeles i 5 grupper, som kunne indeholde enkelte eller alle af de 4 vilkår styrelsen fandt omfattet af forbudet i KL § 6, stk 1. Vilkårene omfattede uopsigelighed eller begrænset opsigelighed, krav om tilbagebetaling af allerede givet rabat ved misligholdelse, krav om at samtlige emner der blev trykt også skulle indrykkes i EjendomsAvisen og krav om at emnerne skulle have sin primære placering i ejendomsavisen. Herudover indeholdte hoveddelen af aftalerne en fortrolighedserklæring. Konkurrencerådet udstedte påbud til EjendomsAvisen om at ophæve de ovennævnte aftalevilkår. Konkurrecestyrelsen valgte ikke at undersøge forholdet efter KL § 11. Det havde nok været mest korrekt, selvom samme resultat ville være opnået. EjendomsAvisen havde over 50% af markedet, og ejendomsmæglerne var afhæning af at kunne annocere i bladet. Sagen blev formentlig fulgt op af bødeforlæg jvf. bødevedtagelse af 1. april 2002 – Ejendomsavisen A/S.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Brancher

Avis/blad