Mødedato: 27-01-1999

Efteruddannelse på musikområdet

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Kulturministeriet, at man kunne tage ministeriets forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af støtte til efteruddannelse af mu-sikere til efterretning. Herefter afventede Kon-kurrencestyrelsens Musikrådets samlede rede-gørelse samt eventuelle planer om revision af tilskudsreglerne. Sagen startede, da institut for Musik og Kreativitet klagede over Statens Mu-sikråd. Klager fandt, at Musikrådets admini-stration af tilskud til efteruddannelsesområdet var uigennemsigtigt og konkurrenceforvriden-de.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 5, jf. § 2, stk. 2

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Efteruddannelse

Samhandeler

Ikke angivet