Mødedato: 30-01-2018

EDC og Dansk Ejendomsmæglerforening dømt for ulovlig boykotaftale

Resumé

EDC og Dansk Ejendomsmæglerforenning blev idømt bøder på henholdsvis 1 million kroner og 250.000 kroner ved byrettens dom af 30/1-2018. Sagerne er en udløber af Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen. Rådsafgørelse af 25/1-2012. Her havde mæglerbranchen indgået en aftale om at nægte boliga.dk at gøre brug af den enkelte mæglers billeder til husannoncer. Boliga.dk var i konkurrence med ejendomsmgælernes egen internetboligside. Dette identificeret Konkurrencerådet som en aftale om boykot i strid med KL § 6. Anklagemyndigheden havde rejst tiltale som en kartel-overtrædelse. Byretten afviste dette, men dømt i øvrigt parterne.