Mødedato: 08-01-1996

Dyrup & Co. A/S ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Konkurrencerådet havde i 1995 påbudt ophævelse af to bestemmelser i et selskabs forhandlerantagelsesbetingelser, omfattende henholdsvis krav om fuldt varesortiment og om mindst to emballagestørrelser for bestemte produkter. Konkurrencerådet havde fundet, at sortimentskravet var en urimelig indskrænkning af den frie erhvervsudøvelse og hindrede en effektivitetsbetinget udvikling i branchen. Endvidere mente rådet ikke, at en ophævelse af kravet udelukkede, at dette kunne stille krav til forhandlerens sortiment. Med hensyn til kravet til emballagestørrelser havde rådet lagt til grund, at det ikke var rimeligt at stille krav om, at en forhandler via bestemt antal emballagestørrelser skal kunne imødekomme praktisk taget alle forekommende arbejdsopgaver hos alle kunder. Den enkelte forhandler bør efter Rådets opfattelse i højere grad selv kunne tilrettelægge sin forretningspolitik med henblik på, hvilken gruppe af købere, forhandleren agter at henvende sig til. Hertil kommer, at et stort antal farver fulgt op af et krav om mindst 2 emballagestørrelser vil lægge beslag på så megen udstillingsplads, at det i realiteten udelukker forhandleren fra at kunne tilbyde kunderne træbeskyttelse fra andre leverandører. Konkurrenceankenævnet stadfæstede rådets afgørelse i forhold til nogle af produkterne og bemærkede, at klagerens forhandlerantagelsesbetingelser måtte bedømmes i lyset af klagerens stærke dominans på markedet for træbeskyttelsesmidler. Sagen vedrørte en afgørelse efter den ældre konkurrencelov.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej