Mødedato: 11-02-2019

DXC Technology Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over EG Services

Resumé

Transaktionen indebærer, at DXC Technology Danmark A/S erhverver alle aktiviteter i EG A/S’ forretningsenhed EG Services. DXC Technology Danmark A/S erhverver dermed enekontrol over EG A/S’ forretningsenhed EG Services. EG Services er en forretningsenhed i EG A/S, som er et datterselskab ultimativt kontrolleret af kapitalfonden Axcel IV. EG services har aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Aktiviteterne i Danmark relaterer sig til IT-services inden for i) udvikling og integration, ii) hardware og vedligeholdelse og iii) softwarevedligeholdelse. DXC Technology Danmark A/S ejes af DXC Technology Company, som er noteret på børsen i New York. DXC Technology tilbyder end-to-end IT-services til private og offentlige kunder inden for en bred vifte af industrier. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant