Mødedato: 27-11-2002

DVS Entertainment’s leje- og leveringskontrakt

Resumé

Konkurrencestyrelsen udstedte et påbud til DVS Entertainment, om at firmaet skulle ophæve dele af sin leje- og leveringskontrakt. Konktrakten indeholdte en eksklusivbestemmelse og endvidere en konkurrenceklausul, hvor forhandleren ikke måtte opstarte ny videoudlejning i en given periode. Styrelsen fandt, at disse bestemmelse var i strid med KL § 6, stk. 2, nr. 1, og ikke kunne fritages efter KL § 8, stk. 1, da betingelserne herfor ikke var opfyldt. Styrelsen valgte ikke at forfølge sagen efter KL § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 6, stk. 2, nr. 1

Brancher

Film og multimedie

Samhandeler

Ikke angivet