Mødedato: 27-02-2002

DTL’s klage over taksterne på Storebæltsforbindelsen

Resumé

Dansk Transport og Logistik (DTL) klagede over, at Storebæltsforbindelsens takster indebærede ulovlig krydssubsidiering mellem broens vej- og banedel. Vejdelens brugere finansierer en uforholdsmæssig stor del af tilbagebetalingen af Storebæltsforbindelsens anlægsinvesteringer. Det medførte konkurrenceforvridning til fordel for transport af gods på skinner på bekostning af transport af gods med lastbil. Klagen omfattede kun godstransport og ikke passagertransport. Det blev meddelt DTL, at der ikke fandtes grundlag for at afgive en henvendelse til Trafikministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 5.

Brancher

Transport/logistik

Samhandeler

Ja