Mødedato: 08-11-2000

DSV’s overtagelse af DFDS Dan Transport Group

Resumé

Sagen vedrørte DSVs overtagelse af DFDS Dan Transport Group. Sammenlægningen – det nye DSV – skabte en af de største nordiske transport- og logistikvirksomheder med en årlig omsætning på ca. 18 mia. kr. og mere end 10.000 medarbejdere. Overtagelsen af DFDS Dan Transport Group medførte en betydelig forøgelse af DSV’s markedsandele, uden dog at medføre en dominerende stilling. DFDS Dan Transport Group A/S (DDTG) er moderselskab for en lang række danske og (især) udenlandske datterselskaber. DDTG beskæftiger sig primært med spedition og landtransport. DFDS Food Transport hører under DFDS Dan Transport og beskæftiger sig med køletransporter. Det største marked er Storbritannien, og transporterne udføres i tæt samarbejde med Tor Line. Sagen var ikke anmeldelsespligtig efter de danske fusionskontrolregler. Konkurrencerådet analyserede dog fusionen efter konkurrencelovens § 6 og fandt et problem i forhold til en indgået konkurrenceklausul. Parterne tilbød at ophæve klausulen, ifølge hvilken køber ikke måtte beskæftige sig med rederidrift mv. i konkurrence med sælger. Herefter “godkendte” rådet fusionen.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§6-8

Brancher

Vognmænd

Samhandeler

Ikke relevant