Mødedato: 25-05-2005

DSK’ koordinerende adfærd – undersøgelse af dankortgebyret

Resumé

Konkurrencerådet har i sagen afgjort, at De Samvirkende Købmænd (DSK) overtrådte konkurrenceloven i forbindelse med indførelsen af dankortgebyr. Sagen er opstået på baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret. Undersøgelsen afdækkede bl.a., at DSK i medlemsblade og skrivelser mv. tilskyndede medlemmerne til at opkræve et dankort-gebyr på 50 øre hos kunderne frem for blot at overvælte udgifterne på priserne. Samtidig udsendte DSK et mærkat med angivelsen af, at medlemmerne opkræver 50 øre fra kunderne, når de anvender dankort. DSK har hermed opfordret sine medlemmer til en såkaldt ”samordnet praksis” på markedet. DSK’s tilkendegivelser over for organisationens medlemmer om at indkræve gebyr hos kunderne samt fastsættelsen af dankortgebyrets størrelse kunne udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven, og sagen blev derfor forelagt Konkurrencerådet. Konkurrencerådet vurderede, at DSK’s adfærd var ulovlig. Overtrædelsen er ophørt som resultat af det nye Dankortforlig, og DSK vil derfor ikke blive straffet. I forbindelse med Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret blev adfærden fra Dansk Handel og Service ligeledes undersøgt. Her kom styrelsen dog frem til, at der ikke var foregået overtrædelser af konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Supermarked/Købmænd