Mødedato: 08-11-2016

DOVISTA A/S’ erhvervelse af Krone Holding ApS samt Krone Vinduer A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at DOVISTA A/S’ erhverver 100 % af Krone Holding ApS samt Krone Vinduer A/S. DOVISTA A/S er holdingselskab for en gruppe af virksomheder, som udvikler, producerer og sælger facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre i Nordeuropa, herunder fx VELFAC A/S og Rationel Vinduer A/S i Danmark. Krone Holding ApS er moderselskab for Krone Vinduer A/S. Krone Vinduer A/S udvikler, producerer og sælger facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre i Nordeuropa. Produktionen foregår på egne fabrikker i Harken og Åbybro. Krone Vinduer A/S har i august 2016 overtaget P.T. Vinduer og Produktion A/S’ produktionsudstyr i Åbybro. Fusionen vil alene i mindre omfang have virkning på det danske marked for facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre. Fusionsparterne er ikke vertikalt integrerede virksomheder (udover at DOVISTA A/S køber en mindre del af dets produkter fra Krone Vinduer A/S). Fusionen blev herefter godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Vinduer

Samhandeler

Ikke relevant