Mødedato: 29-03-2006

DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi

Resumé

Sagen vedrørte DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi. DONG A/S er et statsejet selskab, der primært opererer med produktion, transport og handel med olie og naturgas og hertil knyttede ydelser som lager og distribution af naturgas. Elsam og E2 er hver især dominerende el-producenter i Vestdanmark (Elsam) og Østdanmark (E2). Begge selskaber er aktive i produktion og salg af elektricitet – såvel fysisk som finansielt – på engrosmarkedet og i produktion af fjernvarme. Elsam har yderligere via sit ejerskab af Nesa detailaktiviteter i Østdanmark. E2 var før fusionen ejet af en række kommuner og Nesa. Elsam var før fusionen ejet af Vattenfall, DONG samt en række kommuner. EU-Kommissionen godkendte den 14. marts 2006 fusionen på betingelse af, at DONG solgte et af to danske gaslagre og i 6 år bortauktionerede gas svarende til 10 pct. af det danske forbrug i 2005. Fusionen blev behandlet og godkendt af EU-Kommissionen, og KFST afgav en kort redegørelse herom til rådet.

Myndigheder

Kommissionen

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant