Mødedato: 29-05-2002

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

Resumé

Sagen vedrørte DONG E&P A/S’ køb af aktiverne i Statoil E&P A/S. Aktiverne omfatter ejerandele i licenser inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas (Siri-, Stine Segment 2- og Lulita-felterne). DONG E&P A/S er et helejet datterselskab af DONG A/S, der igen er helejet af den danske stat, mens Statoil E&P A/S er et helejet datterselskab af Statoil Danmark A/S, der igen er et helejet datterselskab af Statoil ASA. Transaktionen indebærer, at DONG E&P erhverver kontrol over alle Statoil E&P A/S’ aktiver, og den er en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen godkendes, idet den ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12a, stk. 1, nr. 2, jf. §12, stk. 1, nr. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Udvinding af olie og gas

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Efterforskning af olie og naturgas. Udbygning, produktion og salg af henholdsvis olie og naturgas