Mødedato: 18-06-2003

DONG/DUC naturgasaftaler

Resumé

Partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og Dansk Naturgas A/S (nu DONG Naturgas A/S) genanmeldte den 29. juni 1998 til Konkurrencestyrelsen deres aftaler om førstnævntes salg af naturgas til sidstnævnte. Konkurrencerådets formand og Konkurrencestyrelsens direktør besluttede i henhold til bemyndigelse fra Konkurrencerådet at meddele A.P. Møller, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (Holland) Dansk Filial, Texaco Denmark Inc. (Delaware) Branch in Denmark og DONG Naturgas A/S, at de anmeldte aftaler ikke gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Vurderingen var foretaget både efter EU-traktatens artikel 81, jf. konkurrencelovens § 23 a, og efter den danske konkurrencelov. På baggrund af vurderingen efter den danske konkurrencelov blev der afgivet en ikke-indgrebserklæring efter § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§23a

Brancher

Naturgas

Samhandeler

Ikke angivet