Mødedato: 30-09-1998

DLR’s aftaler med andre realkreditinstitutter

Resumé

Konkurrencerådet meddelelte Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR), at dennes aftale med andre realkreditinstitutter om adgang til DLR’s vurderinger af landejendomme ikke ville blive genstand for indgreb, jf. K § 9. DLR havde et lovbestemt monopol på udstedelse af realkreditobligationer for belåningen af landejendomme i intervallet 45-70% af ejendomsværdien, hvorfor DLR allerede havde foretaget ejendomsvurderinger eller var bedst kvalificeret til at foretage ejendomsvurderinger af landejendomme. Aftalerne ville betyde at mod et gebyr DLR ville give andre realkreditintitutter adgang til DLR’s vurderingskorps således at institutterne kunne opnå en besparelse ved kreditvurderingerne af landbrugsejendomme. Rådet fandt derfor at aftalerne ville medføre en effektivitet og dermed en besparelse i långivning hos de andre realkreditinstitutter som ville komme låntagerne til gode.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet