Mødedato: 31-10-2001

DLF AmbA’s vedtægter omfattet af § 9

Resumé

DLF AmbA havde anmeldt sine vedtægter til styrelsen mhp. ikke-indgrebserklæring. DLF AmbA er moderselskab i en koncern, der består af modervirksomheden og en rækkedatterselskaber. Modervirksomheden er et andelsselskab med 5.500 medlemmer, de rhar til formål at virke til fremme af medlemmernes fælles interesser inden for frøavl og herunder lette omsætningen mellem avler og bruger samt skabe lønnende afsætning for godt frø. DLF’s vedtægter regulerer produktionsforhold og avlerrelationer i forbindelse med produktionen af frø i Danmark.Udmeldelse af selskabet kan ske med 3 mdrs. varsel forud for 1. oktober og med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmernes forpligtelser iht tegnede frøavlerkontrakter er endeligt afviklet. Der tilbageholdes årligt en del af medlemmernes afregningsbeløb til en driftsfond. Det ilbageholdte beløb kan forrentes med en af bestyrelsen fastsat rentefod. Bestyrelsen træffer bestemmelse om udbetaling fra driftsfonden. Dette har hidtil været praktiseret således, at indbetalte beløb udbetales løbende 6 år efter indbetalingen. Ved ophør eller bortforpagtningudbetales dog straks. 98% af andelshaverne har bundet kapitalbeløb på under 50.000 kr. Ved udmeldelse af DLF AmbA sker udbetaling over en periode på højst 6 år. De nævnte forhold kan ikke anses for omfattet af kl. § 6, stk. 1, og der er således meddelt DLF enerklæring efter kl. § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Avl (Frøavl)

Samhandeler

Ikke angivet