Mødedato

DK-CAMP A/S - bødeforlæg

Resumé

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, DKCAMP, havde overtrådt konkurrenceloven. Foreningen har nu accepteret at betale en bøde på 300.000 kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse er blandt andet fastsat med vægt på foreningens omsætning og betalingsevne.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Opfølgning
Nej
Type
Horisontal
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ej relevant
Produktmarked
Ej relevant
Geografisk marked
Ej relevant