Mødedato: 30-01-2002

Distributionsaftale mellem Tele Danmark A/S og Canal Digital AS

Resumé

Sagen vedrørte en distributionsaftale mellem Tele Danmark A/S og Canal Digital AS. De to parter ansøgte den 23. juni 2000 Konkurrencestyrelsen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, og hvis sådan en ikke kunne gives, en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, for en distributionsaftale mellem Tele Danmark A/S og Canal Digital AS. Kommissionen gav efterfølgende parterne et comfort letter, og meddelte samtidigt at det ikke var nødvendigt at fortsætte proceduren med henblik på at meddele en fritagelse i medfør af artikel 81(3). Styrelsen foretog sig ikke yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet