Mødedato: 28-04-2004

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Resumé

Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2 Zulu A/S gav Canal Digital A/S en eksklusiv ret til at distribuere Zulu via satellit til DTH kunder (Direct to home). Aftalen løb i tre år fra den 1. januar 2003 til den 1. januar 2006. Partene har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens § 9 samt en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles. Konkurrencestyrelsen vurderede, at aftalen mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu om distributionen af Zulu til DTH markedet indeholdte en række potentielt konkurrencebegrænsende bestemmelser – den 3-årige eksklusivitet, kravet om placering i grundpakken, ”markedsføringstilskuddet”, forbud mod reklame for andre reklamefinansierede tv-kanaler og endelig en mestbegunstigelsesklausul. Det var dog efterfølgende styrelsens vurdering, at den 3-årige eksklusivitet med den nuværende konkurrencesituation på markedet ikke indebar en sådan konkurrencepåvirkning, at den ville være omfattet af konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

TV

Samhandeler

Ikke angivet