Mødedato: 23-02-2005

Distribution af Urban

Resumé

Urban klagede den 6. september 2004 til konkurrencestyrelsen over diskrimination af Urban i forbindelse med distribution af avisen i bybusserne i Odense og Ålborg. Urban var blevet afvist at distribuere avisen i busserne med den begrundelse, at der ikke var plads til flere aviser i busserne. Styrelsen meddelte, at adgangen til at distribuere en gratisavis i offentlige transportmidler var en væsentlig distributionskanal for gratisaviser, og at det efter de daværende forhold måtte antages at udgøre et selvstændigt marked. Derfor var det væsentligt, at adgangen til at distribuere aviser i bybusser var lige for alle avisudbydere. Da styrelsens holdning til markedet blev anerkendt af busselskaberne, besluttede styrelsen ikke at foretage sig videre i sagen, og afsluttede derfor sagen med henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet