Mødedato: 13-01-2022

DFDS A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICT Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter DFDS A/S erhvervelse af enekontrol over ICT Holding A/S. DFDS er aktiv inden for logistik-og rederi virksomhed og opererer via to divisioner, herunder logistikdivisionenog færgedivisionen. ICT Holdingtilbyder fragt primært på vej samt via jernbane, skib og fly. Som følge heraf var der et horisontalt overlap for så vidt angår parternes aktiviteter indenfor tværnational godstransport. Endvidere var der en risiko for en vertikal afskærmning inden godtransport grundet kontrollen med nærskibsfart. Selvom parterne på nogle skibsruter ville opnå meget høje markedsandele kunne KFST dog afvise en afskærmningsrisiko. Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant