Mødedato: 29-11-2000

Det Berlingske Officin A/S’ overtagelse af Århus Stiftstidende A/S ikke omfattet af konkurrencelovens § 12

Resumé

Sagen vedrører Det Berlingske Officin A/S’ overtagelse af kapitalandele i Århus Stiftstidende A/S. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende meddelt, at overtagelsen ikke anses for omfattet af konkurrencelovens § 12, idet de deltagende virksomheders omsætning i Danmark ikke overstiger 3,8 mia. kr. Efter overdragelsen besad Det Berlingske Officin A/S 90 pct. af aktierne i Århus Stiftstidende.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Avismarkedet