Mødedato: 22-06-2005

DBC medier as

Resumé

På baggrund af en klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at de af DBC medier brugte rabatordninger var loyalitetsskabende og var udtryk for indirekte bundling. DBC mediers rabat på titler, der var omfattet af DBC mediers eneret, var betinget af, at biblioteket også tilkøbte de titler, DBC medier ikke havde eneret på. Endvidere havde DBC medier en rabatordning, der var betinget af, at tilbudsgiver aftog samtlige AV-materialetyper hos DCB medier. Begge disse rabatordninger fandtes at være loyalitetsskabende og var misbrug af den dominerende stilling, DBC medier indtog på markedet, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 4, samt EF art. 82 (nu art. 102), stk. 1, jf. stk. 2, litra d. Konkurrencerådet udstedte påbud til DBC medier om ikke at betinge sine rabatordninger med, at ordregiveren skulle aftage samtlige af sine AV-produkter fra DBC medier, og endvidere heller ikke betinge sine rabatordninger med, at ordregiver skulle aftage de titler, DBC medier ikke havde eneret på. Anmodning om opsættende virkning afvist af ankenævnet ved kendelse af 26/5-2005. Hovedsagen stadfæstet af ankenævnet ved kendelse af 21/6-2005.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 3, nr. 4 og Artikel 102 d

Skadesteorier

Bundling og ekskluderende rabat

Brancher

Film og multimedie

Samhandeler

Ja

Metoder

SSNIP