Mødedato

David Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af enekontrol over Nynas AB

Resumé

Transaktionen omfatter, at Davidson Kempner Capital Management L.P. ("Davidson Kempner") erhverver enekontrol over Nynas AB ("Nynas). Nynas er en svensk producent af naftenske baseolier og bitumen. Nynas' danske aktiviteter består primært i salget af naftenske base- og procesolier, transformerolier og bitumen. Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde. I Danmark har Davidson Kempner fælleskontrol over Nature Energy Biogas A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant