Mødedato: 26-01-2015

DAVA Agravis International Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Getreides grovvareaktiviteter

Resumé

Transaktionen omfattede DAVA Agravis International Holding A/S’ (DAVA) erhvervelse af enekontrol over Getreides grovvareaktiviteter samt en række ejendomsfaciliteter fra Getreide-koncernen. DA er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for blandt andet køb af afgrøder, produktion og salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, premix, foderråvarer samt en række fødevareprodukter til konsum. De aktiver og aktiviteter, som DAVA erhverver fra Getreide-koncernen, beskæftiger sig med traditionel grovvarehandel med primært fokus på detailmarkederne i Tyskland. Visse af selskaberne er også aktive på de danske grovvaremarkeder inden for køb af afgrøder samt salg af foderråvarer, færdigfoder, premix, gødning, planteværn og såsæd. Efter det oplyste er Getreide-aktiviteterne på de danske grovvaremarkeder dog meget begrænsede, idet markedsandelen på samtlige berørte markeder er mindre end 1 pct. Getreide-koncernens danske selskab, Getreide Danmark ApS, er ikke omfattet af rækken af selskaber, som DAVA erhverver fra Getreidekoncernen. KFST fandt derfor, at fusionen ikke gav anledning til indsigelser, hvorefter den blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant