Mødedato: 20-03-2018

Daugaard Biler A/S

Resumé

Nissan biler opperer et selektiv distributionssystem i Danmark, hvor de i princippet optager alle forhandler, som opfylder bestemte krav og ønsker at sælge Nissan biler. Daugaard Biler A/S var i 2014 blevet opsagt som Nissan forhandler da man bl.a. solgte biler fra et ikke godkendt sted. Implicit heri blev Daugaard også opsagt som autoriseret reperatør. Daugaard Biler forsøgt efterfølgende at blive genautoriseret som reperatør da man mente alene at have misligholdt forhandler aftalen. Nissan afviste dette, hvorefter Daugaard klagede til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt, da denne ikke ønskede at forfælge sagen, anlagde en retssag ved Sø & Handelsretten. Sø & Handelsretten fandt at Daugaard jf. konkurrencelovens §§ 6 havde krav på at blive genoptaget som forhandler. Nissan havde været berettiget til at opsige aftale om salg af biler pga. misligholdelse men ikke aftalen som autoriseret reperatør. Landsretten (kendelse af 28/10-2019) tiltrådte at der var pligt til at genoptage Daugaard biler, men alene på baggrund af aftalefortolkning. Derimod fandt landsretten, modsat Sø & Handelsretten, ikke at dette kunne støttes på konkurrencelovens § 6. Ved dom af 16/9-2021 blev der endeligt taget stilling til erstatningsspørgmålet, hvilket omfattede en erstatning til Duagaard auto på DKK 6 mio.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Anket?