Mødedato: 29-08-2001

Danske Træindustriers anmeldelse af vejledende prislister på savet nåletræ og savet bøgetræ

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Danske Træindustrier et påbud om, at foreningen skulle ophøre med med at udsende vejledende engroprislister for henholdsvis savet nåletræ og savet bøgetræ, i dette ville have en betydelig indflydelse på prisdannelsen og derfor omfattet af KL § 6, stk. 1, og at styrelsen ikke fandt betingelserne i KL § 8, stk. 1, for individuel fritagelse opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Byggematerialer (træ)

Samhandeler

Ikke angivet