Mødedato: 03-03-2023

Danske priser har generelt fulgt udlandets

Resumé

De generelle prisstigninger i Danmark har været på niveau med sammenlignelige lande, mens fødevarepriserne er steget lidt mindre herhjemme i 2022. Det fremgår af en orientering til erhvervsministeren fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Ikke relevant

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant